La Teulada

Logo La Teulada

ENTITATS SÒCIES

Cooperativa que promou la lectura i l’educació social transformadora

Cuentropía és una cooperativa que desenvolupa projectes d’educació social transformadora amb l’objectiu de fomentar la lectura i l’acompanyament emocional respectuós. Realitza tallers, assessoraments i formacions lúdiques i creatives amb els llibres com a recurs socioeducatiu.

621 186 584
hola@cuentropia.com
c. Pin i Soler, 22

43002 Tarragona